Фонди

Ф.Р-1544 Фінансовий відділ виконавчого комітету Дніпровської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 497; 1969-1984 рр.


Фонд Опис
Ф.Р-1544 Опис 1: Справ: 497, 1969-1984 рр
Накази з основної діяльності. Бюджет району. Фінансові плани відділу, підприємств житлово-комунального господарства та торгівлі. Штатні розписи відділу та бюджетних установ району. Відомості про надходження податків. Статистичні звіти про роботу з кадрами. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборних та загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
1969-1978 рр 1979-1983 рр 1969-1984 рр
Фонд Опис