Фонди

Ф.Р-1548 Фінансовий відділ виконавчого комітету Ленінградської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 268; 1973-1984 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1548 Опис 1: Справ: 268, 1973-1984 рр.
Накази з основної діяльності. Бюджет району. Фінансові плани відділу, підприємств житлово-комунального господарства та торгівлі. Штатні розписи відділу та бюджетних установ району. Відомості про надходження податків. Статистичні звіти про роботу з кадрами. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборних та загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
1973-1978 рр.
1979-1987 рр.
Фонд Опис