Фонди

Ф.Р-17 Виконавчий комітет Шевченківської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 3460; 1943-1992 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-17 Опис 1 : Справ: 2795; 1943-1992 рр.
Постанови та розпорядження Ради Народних Комісарів УРСР, Президії Верховної Ради СРСР, Київського міськвиконкому. Акти про збитки, нанесені господарству району нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них. Протоколи, стенограми і рішення сесій райради, засідань постійно діючих комісій. Рішення про нагородження громадян району орденами і медалями. Звіти про діяльність виконкому, товариських судів, виконання бюджету. Протоколи окружних і дільничних виборчих комісій. Списки депутатів райради. Штатні розписи. Протоколи засідань профспілкового комітету. Кошториси, фінансові звіти.
1943-1987 рр. 1988-1992 рр.
Ф.Р-17 Опис 2 : Справ: 74; 1951, 1960-1968 рр.
Протоколи загальних зборів трудящих з висунення кандидатів у депутати райради. Протоколи окружних і дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів народних суддів, засідателів, депутатів райради. Звіти депутатів про виконання наказів виборців. Номенклатура справ виконкому. Рішення про нагородження громадян району орденами і медалями. Протоколи постійно діючих депутатських комісій, опікунської ради.
1951,1960-1968 рр.
Ф.Р-17 Опис 3 : Справ: 31; 1951 р.
Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них.
1951 р.
Ф.Р-17 Опис 4 : Справ: 159; 1988-2001 рр.
Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них. Розпорядження голови райдержадміністрації та документи до них. Штатні розписи. Звіти про виконання кошторисів видатків. Протоколи засідань опікунської ради. Протоколи, стенограми та рішення сесій райради. Протоколи, плани роботи постійно діючих комісій.
1988-2001 рр.
Ф.Р-17 Опис 5 : Справ: 104; 1992-1994 рр.
Розпорядження представника Президента України та документи до них. Звіти про роботу відділів, постійно діючих комісій, опікунської ради.
1992-1994 рр.
Ф.Р-17 Опис 6 : Справ: 65; 1994-1995 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації та документи до них. Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до рішень. Штатні розписи. Звіти про виконання кошторисів видатків. Журнали реєстрації розпоряджень. Протоколи засідань опікунської ради.
1994-1995 рр.
Ф.Р-17 Опис 7 : Справ: 521; 1995-2001 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації та документи до них. Журнали реєстрації розпоряджень. Протоколи засідань опікунської ради. Штатні розписи. Звіти про виконання кошторисів видатків.
1995-2001 рр.
Фонд Опис