Фонди

Ф.Р-21 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Радянської районної ради депутатів трудящих м. Києва
Справ: 272; 1943-1969 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-21 Опис 1: Справ: 272; 1943-1969 рр.
Накази Київського міського відділу охорони здоров’я. Рішення виконкому райради. Накази з основної діяльності. Звіти з фінансово-господарської діяльністі. Штатні розписи. Кошториси на утримання закладів охорони здоров’я району. Довідки про кількість інфекційних хворих у районі, стан медичного обслуговування населення, усиновлення дітей. Річні звіти про роботу закладів охорони здоров’я. Протоколи виробничих нарад керівників закладів охорони здоров’я. Списки медичних працівників.
1943-1949 рр. 1950-1962 рр. 1963-1971 рр.
Фонд Опис