Фонди

Ф.Р-22 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Московської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 625; 1943-1978 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-22 Опис 1: Справ: 552; 1943-1978 рр.
Плани і накази Міністерства охорони здоров’я УРСР та Київського міського відділу охорони здоров’я. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань медичної ради району Звіти з фінансово-господарської діяльності. Кошториси на утримання закладів охорони здоров’я району. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Звіти про роботу закладів охорони здоров’я. Списки медичних працівників. Листування з Київським міським відділом охорони здоров’я щодо покращення медичного обслуговування. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності медичних установ.
1944-1950 рр. 1950-1978 рр.
Ф.Р-22 Опис 1-Л: Справ: 38; 1943-1949 рр.
Накази особового складу.
1943-1949 рр.
Ф.Р-22 Опис 2: Справ: 35; 1943-1978 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад керівників закладів охорони здоров’я району. Річні звіти про роботу, кошториси на утримання закладів охорони здоров’я. Протоколи засідань комітету профспілки. Списки медичних працівників.
1944-1950 рр.
Фонд Опис