Фонди

Ф.Р-23 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Подільської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 619; 1958-1988 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-23 Опис 1: Справ: 614; 1945-1988 рр.
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, Київського міського відділу охорони здоров’я. Рішення Подільського райвиконкому з питань медичного обслуговування, нагородження працівників закладів охорони здоров’я. Накази і розпорядження з основної діяльності. Плани роботи головних спеціалістів закладів охорони здоров’я. Штатні розписи. Статистичні звіти про чисельність працівників. Кошториси адміністративно-господарських витрат, на утримання закладів охорони здоров’я району і звіти про їх виконання. Протоколи засідань медичної ради, нарад керівників, звітно-виборних профспілкових зборів.Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки. Плани роботи комітету профспілки. Статистичні річні звіти. Кошториси видатків.
1958-1965 1966-1969 1970-1972
Фонд Опис