Фонди

Ф.Р-110 Відділ торгівлі виконавчого комітету Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Києва
Справ: 39; 1943-1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-110 Опис 1: Справ: 614; 1943-1945 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про виконання плану товарообігу. Місячні плани роботи контрольно-ревізійного бюро. Протоколи виробничих нарад. Річні фінансові звіти. Штатний розпис. Особові справи працівників. Картотека особових рахунків робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
1943-1945 рр.
Фонд Опис