Фонди

Ф.Р-1033 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Жовтневої районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 397; 1943-1988 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1033 Опис 1: Справ: 397; 1943-1988 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності відділу. Штатні розписи, кошториси витрат на утримання відділу та установ охорони здоров’я району. Протоколи засідань медичної ради, виробничих нарад з головними лікарями лікарень і медпрацівниками. Плани та звіти з лікувально-профілактичної допомоги населенню, медичного обслуговування призовників; роботи наркологічної, онкологічної, офтальмологічної, ортопедо-травматологічної, стоматологічної, рентгенологічної, терапевтичної, протитуберкульозної та інших служб. Статистичні звіти з кадрової роботи. Дислокація лікувальних установ району. Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Статистичні звіти комітету профспілки.
1943-1961 рр. 1962-1972 рр. 1973-1980 рр. 1981-1988 рр.
Фонд Опис