Фонди

Ф.Р-1092 Фінансовий відділ виконавчого комітету Печерської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
Справ: 1359; 1943-1978 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1092 Опис 1: Справ: 810; 1943-1978 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських видатків. Акти комплексної ревізії відділу. Журнали державної реєстрації підприємств та організацій. Статути, положення, накази про державну реєстрацію підприємств та організацій району. Інвентарні книги домоволодінь. Звіти про виконання бюджету та кошторисів видатків на утримання апарату; результати перевірянь правильності утримання податків з робітників і службовців; чисельність адміністративно-управлінського персоналу відділу; сплату прибуткового податку фізичними особами. Плани роботи. Зведені кошториси витрат установ народної освіти, культури, охорони здоров’я. Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
1943-1978 рр.
Ф.Р-1092 Опис 2: Справ: 477; 1944-1972 рр.
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських видатків установ, підприємств та організацій району. Зведені кошториси витрат закладів освіти, культури та охорони здоров’я району.
1944-1972 рр.
Ф.Р-1092 Опис 3: Справ: 38; 1964-1972 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профкому. Кошториси прибутків і витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1964-1972 рр.
Ф.Р-1092 Опис 4: Справ: 34; 1955-1962 рр.
Плани роботи. Звіти про сплату прибуткового податку фізичними особами, надходження податків і зборів з населення.
1955-1962 рр.
Фонд Опис