Фонди

Ф.Р-1104 Відділ народної освіти виконавчого комітету Жовтневої районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
Справ: 1156; 1943-1977 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1104 Опис 1: Справ: 958; 1943-1977 рр.
Рішення виконкому з питань опікунства та документи до них. Протоколи нарад працівників дошкільних закладів. Річні плани та звіти про роботу навчальних закладів. Бюджети освіти. Штатний розпис та кошторис адміністративно-господарських витрат. Фінансові та статистичні звіти.
1943-1959 рр. 1960-1965 рр. 1965-1969 рр. 1970-1977 рр.
Ф.Р-1104 Опис 2: Справ: 138; 1949-1959 рр.
Протоколи нарад директорів шкіл. Протоколи методичних об’єднань вчителів шкіл. Річні звіти.
1949-1959 рр.
Ф.Р-1104 Опис 3: Справ: 60; 1969-1977 рр.
Протоколи засідань районного комітету профспілок. Кошторис прибутків та витрат. Статистичні і фінансові звіти.
1969-1977 рр.
Фонд Опис