Фонди

Ф.Р-1124 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Дарницької районної ради депутатів трудящих м. Києва та його профспілковий комітет
Справ: 248; 1949-1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1124 Опис 1: Справ: 236; 1944-1966 рр.
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, Київського міського відділу охорони здоров’я, рішення виконкому Дарницької райради депутатів трудящих з питань охорони здоров’я. Річні звіти. Відомості про стан терапевтичного обслуговування мешканців району.
1944-1962 рр. 1963-1966 рр.
Ф.Р-1124 Опис 2: Справ: 12; 1962-1967 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету. Кошторис прибутків і витрат. Фінансовий звіт.
1962-1967 рр.
Фонд Опис