Фонди

Ф.Р-1482 Комітет народного контролю Радянського району м. Києва

Фонд Опис
Ф.Р-1482 Опис 1: Справ: 517; 1963-1990 рр.
Протоколи засідань, плани роботи, статистичні звіти комітету. Документи про роботу груп народного контролю в організаціях, установах та підприємствах району. Акти перевірки: дотримання штатно-кошторисної дисципліни в організаціях, установах та підприємствах району; правильності витрачання коштів на відрядження, передплату періодичних видань, поштово-телеграфні витрати; стану техніки безпеки та охорони праці; санітарного стану, виконання заходів з охорони басейну р. Дніпро від забруднення. Відомості про перевірку стану побутового обслуговування мешканців району.
1963-1969 рр. 1970-1974 рр. 1975-1979 рр. 1980-1990 рр.
Фонд Опис