Фонди

Ф.Р-42 Фінансовий відділ виконавчого комітету Подільської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
Справ: 1565; 1944-1984 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-42 Опис 1 : Справ: 869; 1944-1984 рр.
Накази, інструктивні та директивні вказівки Київського міського фінансового відділу з фінансових питань. Накази з основної діяльності. Відомості про формування річних бюджетів району. Акти ревізій фінансової діяльності відділу. Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
1944-1954 рр. 1955-1977 рр. 1978-1984 рр.
Ф.Р-42 Опис 2 : Справ: 106; 1943-1964 рр.
Акти про стягнення податку з ремісників, кустарів, служителів релігійних культів. Книги обліку і оцінювання майна, конфіскованого на користь держави.
1943-1964 рр.
Ф.Р-42 Опис 3 : Справ: 394; 1944-1977 рр.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат установ, організацій і підприємств району.
1944-1977 рр.
Ф.Р-42 Опис 4 : Справ: 78; 1954-1977 рр.
Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них. Розпорядження голови райдержадміністрації та документи до них. Штатні розписи. Звіти про виконання кошторисів видатків. Протоколи засідань опікунської ради. Протоколи, стенограми та рішення сесій райради. Протоколи, плани роботи постійно діючих комісій.
1954-1977 рр.
Ф.Р-42 Опис 5 : Справ: 58; 1964-1977 рр.
Розпорядження представника Президента України та документи до них. Звіти про роботу відділів, постійно діючих комісій, опікунської ради.
1964-1977 рр.
Фонд Опис