Фонди

Ф.Р-43 Фінансовий відділ Радянської районної державної адміністрації
м. Києва та його профспілковий комітет
Справ: 1312; 1943-2001 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-43 Опис 1 : Справ: 1013; 1943-2001 рр.
Накази, інструктивні та директивні вказівки Київського міського фінансового відділу з фінансових питань. Накази з основної діяльності. Відомості про формування річних бюджетів району. Відомості про штатну чисельність та кошториси адміністративно-управлінських витрат організацій, установ, підприємств району. Акти ревізій фінансової діяльності відділу. Акти комісії з оцінювання і реалізації майна, конфіскованого на користь держави. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат установ, організацій і підприємств району.
1943-1958 рр. 1959-1978 рр. 1979-1987 рр. 1988-1992 рр. 1993-1996 рр. 1997-2001 рр.
Ф.Р-43 Опис 2 : Справ: 280; 1944-1972 рр.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат установ, організацій і підприємств району.
1944-1972 рр.
Ф.Р-43 Опис 3 : Справ: 19; 1966-1972 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
1966-1972 рр.
Фонд Опис