Фонди

Ф.Р-96 Київська державна сьома нотаріальна контора Київського обласного суду Міністерства юстиції УРСР
Справ: 27; 1948-1950 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-96 Опис 1 : Справ: 5; 1948 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, відчуження майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок. Реєстри нотаріальних дій.
1948 р.
Ф.Р-96 Опис 2 : Справ: 11; 1949 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, відчуження майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок. Реєстри нотаріальних дій.
1949 р.
Ф.Р-96 Опис 3 : Справ: 11; 1950 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, відчуження майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок. Реєстри нотаріальних дій.
1950 р.
Фонд Опис