Фонди

Ф.Р-125 Народні суди (дільничні) Московського району м. Києва
Справ: 266; 1943-1947 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-125 Опис 1 : Справ: 52; 1944-1946 рр.
Кримінальні справи.
1944-1946 рр.
Ф.Р-125 Опис 2 : Справ: 213; 1944-1947 рр.
Цивільні справи.
1944-1947 рр.
Ф.Р-125 Опис 3-B : Справ: 1; 1944-1947 рр.
Цивільні справи.
1944-1947 рр.
Фонд Опис