Фонди

Ф.Р-147 Народні суди (дільничні) Шевченківського району м. Києва
Справ: 690; 1943-1949 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-147 Опис 1 : Справ: 158; 1944-1948рр.
Кримінальні справи.
1944-1948 рр.
Ф.Р-147 Опис 2 :Справ: 531; 1944-1948 рр.
Цивільні справи.
1944-1948 рр.
Ф.Р-147 Опис 3 : Справ: 1; 1943-1947, 1949 р.
Цивільні справи.
1943-1947, 1949 р.
Фонд Опис