Фонди

Ф.Р-326 Київська міська контрольна комісія
Справ: 432; 1929-1936 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-326 Опис 1 : Справ: 432; 1929-1936 рр.
Постанови президії про стан оздоровчої кампанії, направлення робітників із числа 25-тисячників до колгоспів Київської області, організацію громадського харчування на підприємствах м. Києва. Постанови пленуму про перевірки виконання колективних угод на підприємствах, в установах і організаціях міста. Звіти, доповідні записки, плани про діяльність профспілок. Заяви та скарги громадян. Перелік профспілкових організацій. Листування з установами та підприємствами м. Києва з питань організації культурно-масової роботи.
1929-1936 рр.
Фонд Опис