Фонди

Ф.Р-333 Київська масова школа-майстерня № 17 професійної освіти окружної інспектури народної освіти
Справ: 15; 1926-1928 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-333 Опис 1 : Справ: 15; 1926-1928 рр.
Інструкції з організації виробничого навчання. Виробничі плани, навчальні програми, правила внутрішнього розпорядку. Протоколи засідань методичної комісії. Листування з Київською окружною комісією допомоги дітям, комітетом з боротьби із безробіттям. Списки вчителів, учнів. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
1926-1928 рр.
Фонд Опис