Фонди

Ф.Р-337 Кар’єроуправління Управління благоустрою м. Києва
Справ: 70; 1944-1949 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-337 Опис 1 : Справ: 28; 1944-1949 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. Штатні розписи. Картотека особових рахунків працівників. Книга обліку трудових книжок.
1944-1949 рр.
Ф.Р-337 Опис 2 :Справ: 42; 1944-1949 рр.
Особові справи працівників.
1944-1949 рр.
Фонд Опис