Фонди

Ф.Р-127 Народні суди (дільничні) Жовтневого району м. Києва
Справ: 202; 1944-1949 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-127 Опис 1: Справ: 190; 1944-1946 рр.
Кримінальні справи.
1944-1946 рр.
Ф.Р-127 Опис 2: Справ: 12; 1948-1949 рр.
Цивільні справи.
1948-1949 рр.
Фонд Опис