Фонди

Ф.Р-717 Київське міське Управління уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР
Справ: 11; 1925-1927 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-717 Опис 1: Справ: 11; 1925-1927 рр.
Циркуляри Народного комісаріату торгівлі УСРР. Витяги з протоколів засідань Київського окружкому КП(б)У. Плани експорту продукції. Листування з митними службами щодо попередження контрабанди.
1925-1927 рр.
Фонд Опис