Фонди

Ф.Р-735 Міське господарське об’єднання при Київській міській раді робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
Справ: 50; 1933-1935 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-735 Опис 1: Справ: 50; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти. Баланси. Фінансові плани підприємств міського господарства. Прейскуранти цін. Накази, баланси та протоколи засідань ліквідаційної комісії. Списки та особові рахунки працівників.
1933-1935 рр.
Фонд Опис