Фонди

Ф.Р-744 Київський торговельно-промисловий технікум
Справ: 1939; 1918-1929 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-744 Опис 1: Справ: 561; 1918-1928 рр.
Циркуляри Народного комісаріату освіти УРСР. Протоколи: засідань правління; екзаменаційних комісій. Навчальні плани і звіти. Особові справи викладачів і студентів.
1918-1928 рр.
Ф.Р-744 Опис 2: Справ: 1116; 1918-1927 рр.
Особові справи студентів.
1918-1927 рр.
Ф.Р-744 Опис 3: Справ: 65; 1918-1929 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про Інститут Близького Сходу. Протоколи: засідань наукової ради; методичної та екзаменаційної комісій. Списки студентів.
1918-1929 рр.
Ф.Р-744 Опис 4: Справ: 159; 1918-1929 рр.
Навчальні плани. Кошториси витрат. Особові справи студентів.
1918-1929 рр.
Ф.Р-744 Опис 5: Справ: 38; 1926-1927 рр.
Матрикули студентів.
1926-1927 рр.
Фонд Опис