Фонди

Ф. Р-905 Київський гірничий технікум
Справ: 41; 1930-1931 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-905 Опис 1: Справ: 41; 1930-1931 рр.
Інструкції та розпорядження Київського міського відділу народної освіти. Протоколи засідань стипендіальної комісії. Списки викладачів. Особові справи студентів.
1930-1931 рр.
Фонд Опис