Фонди

Ф. Р-947 Київський комітет з покращання побуту учнів вищих шкіл
Справ: 3; 1927-1928 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-947 Опис 1: Справ: 3; 1927-1928 рр.
Розрахункові картки установ та приватних осіб. Виписи з рахунків покупців та постачальників.
1927-1928 рр.
Фонд Опис