Фонди

Ф. Р-985 Київський державний педагогічний інститут іноземних мов Міністерства освіти УРСР
Справ: 2597; 1948-1983 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-985 Опис 1: Справ: 2270; 1948-1983 рр.
Протоколи засідань ректорату, кафедр. Програми науково-методичних конференцій. Плани набору студентів, розподілу молодих спеціалістів. Звіти з науково-дослідної роботи. Тематичні картки науково-дослідних робіт. Конспекти лекцій викладачів. Документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів. Відомості про успішність студентів.
1948-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-985 Опис 2: Справ: 105; 1948-1983 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1948-1983 рр.
Ф.Р-985 Опис 3: Справ: 33; 1961-1971 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат. Плани роботи і фінансові звіти комітету. Журнал обліку коштів.
1961-1971 рр.
Ф.Р-985 Опис 4: Справ: 16; 1965-1971 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат. Плани роботи і фінансові звіти комітету. Журнал обліку коштів.
1965-1971 рр.
Ф.Р-985 Опис 5: Справ: 65; 1952-1962 рр.
Плани роботи заочного відділення, бібліотеки. Протоколи: засідань рад факультетів та кафедр, методичних нарад. Статистичний звіт про роботу аспірантури.
1952-1962 рр.
Ф.Р-985 Опис 6: Справ: 12; 1948,1950,1952,1954,1957,1961,1963-1968 рр.
Постанови, протоколи, виписки з основноъ діяльності.
1948, 1950, 1952, 1954, 1957, 1961, 1963-1968 рр.
Ф.Р-985 Опис 7: Справ: 96; 1977-1983 рр.
Дипломні роботи.
1977-1983 рр.
Фонд Опис