Фонди

Ф. Р-987 Головне управління культури виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
Справ: 1340; 1953-1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-987 Опис 1: Справ: 1206; 1953-1981 рр.
Протоколи засідань художньої ради із розгляду проектів пам’ятних знаків. Штатні розписи. Звіти про роботу бібліотек, дитячих музичних і художніх шкіл, парків культури та відпочинку, зоопарку, планетарію. Перелік пам’яток історії та культури м. Києва. Кошториси адміністративно-управлінських витрат установ, підпорядкованих управлінню. Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів.
1953-1981 рр.
Ф.Р-987 Опис 2: Справ: 50; 1953-1962 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Книги обліку коштів. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Плани роботи комітету профспілки.
1953-1962 рр.
Ф.Р-987 Опис 3: Справ: 84; 1950-1973 рр.
Протоколи засідань виконкому Київради з питань найменування та перейменування вулиць м. Києва. Статистичні звіти про роботу бібліотек м. Києва. Кошториси, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1950-1973 рр.
Фонд Опис