Фонди

Ф. Р-24. Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Шевченківської
районної ради народних депутатів м. Києва.

Фонд Опис
Ф.Р-24 Опис 1 : Справ: 486; 1944—1987 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань медичної ради,нарад лікарів і керівників лікувально-профілактичних та медичних установ району. Статистичні звіти про чисельність апарату управління. Особові рахунки працівників. Річні плани та звіти про діяльність відділу. Фінансово-господарські звіти. Список закладів охорони здоров'я району. Документи про роботу профспілкового комітету. Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки.
1944-1987 рр.
Фонд Опис