Фонди

Ф.Р-27 Відділ народної освіти виконавчого комітету Радянської районної
ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
Справ: 884; 1943—1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-27 Опис 1 : Справ: 778; 1943-1984 р.
Розпорядження і накази з основної діяльності. Статистичні звіти щодо кількості учнів та їх успішності, чисельного складу працівників закладів освіти. Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти. Річні бюджети відділу освіти. Протоколи, доповіді, рішення конференцій педагогічних працівників, нарад керівників шкіл та дошкільних закладів.
1943-1954 рр. 1955-1961 рр. 1961-1968 рр. 1968-1972 рр. 1973-1979 рр. 1980-1984 рр.
Ф.Р-27 Опис 2 : Справ: 30; 1944-1954 рр.
Річні звіти про роботу навчально-виховних закладів району. Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти. Відомості про кількість учнів та їх успішність. Протоколи засідань методичних нарад директорів шкіл і завідувачів дошкільних закладів. Штатні розписи. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1944-1954 рр.
Ф.Р-27 Опис 3 : Справ: 50; 1962-1967 р.
Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти. Відомості про кількість учнів та їх успішність, працевлаштування випускників шкіл.
1962-1967 рр.
Ф.Р-27 Опис 4 : Справ: 26; 1958-1972 рр.
Плани роботи комітету профспілки. Статистичні і фінансові річні звіти. Кошториси витрат.
1958-1972 рр.
Фонд Опис