Фонди

Ф. Р-1597. Виконавчий комітет Харківської районної ради народних
депутатів м. Києва.
Справ: 252; 1988—1992 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1597 Опис 1 : Справ: 252; 1988-1992 р.
Протоколи і рішення сесій райради, засідань виконкому. Журнали реєстрацїй рішень і розпоряджень виконкому. Штатні розписи. Кошториси. Фінансово-господарські звіти. Плани роботи і звіти про діяльність комісій у справах неповнолітніх, боротьби з пияцтвом і алкоголізмом. Протоколи засідань постійно діючих комісій: мандатної і депутатської етики, з питань планування і бюджету; комплексної забудови, архітектури, житлового господарства і благоустрою; комунального господарства і побутового обслуговування; охорони здоров'я і соціального забезпечення; торгівлі і громадського харчування; народної освіти; у справах молоді, культури, спорту, організації дозвілля.
1988-1992 рр.
Фонд Опис