Фонди

Ф. Р-1554. Комітет з питань науки та технологій Департаменту
економіки, фінансів і бюджету Київської міської державної адміністрації.
Справ: 455; 1972—1993 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1554 Опис 1 : Справ: 424; 1972-1993 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи оперативних нарад. Плани: фінансові; науково-дослідних робіт та впровадження досягнень науки та техніки у міське господарство. Звіти з виконання будівельних робіт, реконструкції будинків та споруд, кадрової роботи. Штатні розписи. Протоколи профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
1972-1982 рр. 1983-1987 рр. 1988-1993 рр.
Ф.Р-1554 Опис 1-ос : Справ: 31; 1972-1993 р.
Особові справи робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
1972-1982 рр. 1983-1987 рр. 1988-1993 рр.
Фонд Опис