Фонди

Ф. Р-1556. Виконавчий комітет Мінської районної ради народних
депутатів м. Києва.
Справ: 1407; 1975—1992 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1556 Опис 1 : Справ: 1407; 1975-1992 р.
Розпорядження голови райради з основної діяльності. Протоколи, стенограми та рішення сесій районної ради народних депутатів; засідань виконкому. Рішення виконкому та документи до них. Відомості про роботу постійно діючих комісій. Протоколи виборчих комісій з виборів депутатів до міської та районної рад, суддів. Протоколи засідань опікунської ради. Статистичні звіти про склад депутатів райради, постійних комісій. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи загальних зборів.
1975-1979 рр. 1980-1984 рр. 1985-1989 рр. 1990-1992 рр.
Фонд Опис