Фонди

Ф. Р-1569. Виконавчий комітет Дніпровської районної ради народних
депутатів м. Києва.
Справ: 2753; 1969—1995 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1569 Опис 1 : Справ: 2227; 1969-1992 р.
Протоколи засідань, рішення та розпорядження виконкому райради та документи до них. Протоколи та стенограми сесій районної ради, засідань постійно діючих комісій. Протоколи окружних та дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів депутатів до міської та районної рад народних депутатів. Звіти про роботу депутатських груп при ЖЕКах. Протоколи засідань опікунської ради. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Статистичні звіти з кадрової роботи. Протоколи засідань комітету профспілки.
1969-1971 рр. 1971 рр. 1972-1984 рр. 1985-1989 рр. 1990-1992 рр.
Ф.Р-1569 Опис 2 : Справ: 373; 1992-1994 р.
Розпорядження Представника Президента України у Дніпровському районі м. Києва та документи до них. Звіти про розгляд звернень громадян. Плани соціально-економічного розвитку району. Відомості про реєстрацію юридичних осіб. Журнал обліку видачі свідоцтв суб'єктам підприємницької діяльності. Протоколи засідань постійних комісій. Документи до розпоряджень районної державної адміністрації про надання в оренду нежитловихприміщень; встановлення малих архітектурних форм. Штатний розпис апарату районної державної адміністрації.
1992-1994 рр.
Ф.Р-1569 Опис 3 : Справ: 153; 1994-1995 р.
Розпорядження голови виконкому районної ради народних депутатів та документи до них. Протоколи та рішення виконкому районної ради народних депутатів. Відомості про реєстрацію юридичних осіб. Протоколи засідань комісії із розгляду заяв громадян та юридичних осіб про надання приміщень в оренду. Протоколи державної комісії з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
1994-1995 рр.
Фонд Опис