Фонди

Ф. Р-7. Трест з проектування та експлуатації газового господарства
«Київгаз» Управління газового господарства виконавчого коміте-
ту Київської міської ради депутатів трудящих.
Справ: 23; 1947—1950 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-7 Опис 1 : Справ: 23; 1947-1950 р.
Розпорядження з основної діяльності. Річні виробничо-фінансові плани і звіти.
1947-1950 рр.
Фонд Опис