Фонди

Ф. Р-8. Виробниче об'єднання газового господарства «Київгаз» Республіканського об'єднання з газопостачання та газифікації «Укргаз» Міністерства житлово-комунального господарства УРСР та його профспілковий комітет.
Справ: 948; 1947—1950 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-8 Опис 1 : Справ: 652; 1948-1978 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Річні фінансово-господарські і виробничі звіти підвідомчих підприємств. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Показники розвитку міського газового господарства. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Протоколи засідань технічної ради. Акти прийняття в експлуатацію міських газових мереж. Плани газифікації квартир. Звіти про чисельність робітників і службовців, фонд заробітної плати. Протоколи загальних зборів членів профспілки.
1948-1965 рр. 1966-1973 рр. 1974-1978 рр.
Ф.Р-8 Опис 2 : Справ: 101; 1950—1973 рр.
Протоколи звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки. Плани роботи. Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки.
1950-1965 рр. 1966-1973 рр.
Ф.Р-8 Опис 7-c : Справ: 22; 1949-1967 рр.
Статут і положення тресту «Київгаз». Положення про службу захисту газових мереж від корозії. Звіти про роботу відділу кадрів. Протоколи оперативних нарад. Плани експлуатаційних робіт, впровадження у виробництво нової техніки, механізації, автоматизації виробничих процесів. Паливно-енергетичні баланси.
1949-1959,1961-1967 рр.
Ф.Р-8 Опис 8 : Справ: 42; 1947-1948,1950-1951,1955,1958-1965 рр.
Статут і положення тресту «Київгаз». Положення про службу захисту газових мережвід корозії. Звіти про роботу відділу кадрів. Протоколи оперативних нарад. Плани експлуатаційної діяльності, запровадження у виробництво нової техніки, механізації, автоматизації виробничих процесів. Паливно-енергетичні баланси.
1947-1948,1950-1951,1955,1958-1965 рр.
Фонд Опис