Фонди

Ф. Р-9. Довідково-інформаційна контора Управління підприємствами
комунально-побутового обслуговування.
Справ: 73; 1944—1949 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-9 Опис 1 : Справ: 8; 1944 р.
Копія рішення виконкому міськради про відновлення діяльності Київської міської довідки. Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Картотека особових рахунків працівників.
1944 р.
Ф.Р-9 Опис 2 : Справ: 8; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Річні звіти. Відомості про нарахування заробітної плати. Штатні розписи.
1945 р. <
Ф.Р-9 Опис 3 : Справ: 13; 1946 р.
Накази з основної діяльності. П'ятирічний план на 1946—1950 рр. Фінансовий звіт. Штатний розпис. Картотека особових рахунків працівників.
1946 р.
Ф.Р-8 Опис 4 : Справ: 13; 1947 р.
Положення про «Київміськдовідку». Накази з основної діяльності. Фінансовий звіт. Кошторис адміністративно-господарських витрат. Штатний розпис. Картотека особових рахунків працівників.
1947 р.
Ф.Р-9 Опис 5 : Справ: 16; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Фінансовий звіт. Кошторис адміністративно-господарських витрат. Штатний розпис. Картотека особових рахунків працівників.
1948 р.
Ф.Р-9 Опис 6 : Справ: 15; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Фінансовий звіт. Кошторис адміністративно-господарських витрат. Штатний розпис. Картотека особових рахунків і особові справи працівників.
1949 р.
Фонд Опис