Фонди

Ф. Р-340. Київський другий медичний інститут Народного комісаріату
охорони здоров'я УРСР.
Справ: 407; 1926—1941 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-340 Опис 1 : Справ: 168; 1937-1941 р.
Особові справи випускників.
1937-1941 рр.
Ф.Р-340 Опис 2 : Справ: 38; 1931-1940 р.
Копії дипломів випускників.
Ф.Р-340 Опис 3 : Справ: 4; 1939-1940 р.
Особові справи студентів випуску 1939—1940 рр. Протоколи державної екзаменаційної комісії.
1939-1940 рр.
Ф.Р-340 Опис 4 : Справ: 189; 1926-1941 р.
Особові справи працівників.
1926-1941 рр.
Ф.Р-340 Опис 5 : Справ: 8; 1937-1941 р.
Книга обліку академічної успішності студентів.
1937-1941 рр.
Фонд Опис