Фонди

Ф. Р-358. Київський технікум музичної промисловості Народного
комісаріату легкої промисловості УРСР.
Справ: 534; 1931—1939 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-358 Опис 1 : Справ: 534; 1931-1939 р.
Накази з основної діяльності. Навчальні плани із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Протоколи засідань педагогічної ради, методичних та виробничих нарад, державної кваліфікаційної комісії. Відомості про успішність студентів. Списки та особові справи студентів.
1931-1939 рр.
Фонд Опис