Фонди

Ф. Р-360. Київський художній технікум Народного комісаріату освіти УСРР.
Справ: 492; 1928—1934 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-360 Опис 1 : Справ: 492; 1928-1934 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи студентів. Списки працівників.
1928-1934 рр.
Фонд Опис