Фонди

Ф. Р-361. Київський електромеханічний технікум Головного управління
комунального господарства УСРР.
Справ: 223; 1927—1934 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-361 Опис 1 : Справ: 223; 1927-1934 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, методичної, стипендіальної, приймальної, виробничої комісій. Навчальні плани з дисциплін. Особові справи студентів. Відомості успішності студентів.
1927-1934 рр.
Фонд Опис