Фонди

Ф. Р-362. Київський вечірній індустріальний технікум Народного
комісаріату важкої промисловості СРСР.
Справ: 24; 1933—1935 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-362 Опис 1 : Справ: 24; 1933-1935 р.
Накази про реорганізацію вечірнього робітничого університету в індустріальний технікум. Навчальні плани факультетів. Відомості успішності студентів. Відомості про організацію виробничої практики студентів та розподілу випускників. Особові картки студентів.
1933-1935 рр.
Фонд Опис