Фонди

Ф. Р-363. Київський інститут обміну та розподілу Вищої ради народного
господарства УСРР.
Справ: 52; 1930—1931 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-363 Опис 1 : Справ: 52; 1930-1931 р.
Протоколи: нарад, засідань кафедр, комісії з направлення студентів на практику. Списки професорсько-викладацького складу та студентів. Штатні розписи.
1930-1931 рр.
Фонд Опис