Фонди

Ф. Р-4. Управління народної освіти виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет.
Справ: 2772; 1927—1941, 1943—1988 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-4 Опис 1 : Справ: 1115; 1927—1957, 1930—1935, 1941, 1943—1957 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи нарад директорів і вчителів шкіл, завідувачів дошкільними закладами. Протоколи конференцій педагогічних працівників. Звіти з питань комплектування закладів освіти педагогічними кадрами. Документи про ліквідацію неграмотності серед населення міста Києва. Акти перевірки навчально-виховної роботи в школах. Статистичні відомості про спеціалістів з вищою і середньою освітою, учнів шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів, вихованців дитячих будинків, кількість шкіл. Плани і звіти з навчально-виховної роботи шкіл м. Києва та приміської зони. Список шкіл приміської зони. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
1927—1957, 1930—1935, 1941, 1943—1957 рр.
Ф.Р-4 Опис 1-ос : Справ: 641; 1930—1956 рр.
Списки працівників міського відділу народної освіти. Журнали обліку вихованців дитячих будинків. Особові справи працівників міського відділу народної освіти та підвідомчих йому установ.
1930—1956 рр.
Ф.Р-4 Опис 2 : Справ: 878; 1957—1988 рр.
Плани і звіти з навчально-виховної роботи шкіл і дошкільних закладів. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Акти про збитки, нанесені нацистскими загарбниками установам освіти м. Києва під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр.
1957-1965 рр. 1966-1971 рр. 1972-1978 рр. 1979-1982 рр. 1983-1988 рр.
Ф.Р-4 Опис 3 : Справ: 56; 1945, 1948—1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани роботи. Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти. Акти ревізій діяльності комітету профспілки.
1948-1965 рр. 1965-1971 рр.
Ф.Р-4 Опис 4-с : Справ: 82; 1943—1973 рр.
1943-1973 рр.
Фонд Опис