Фонди

Ф. Р-5. Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет.
Справ: 1477; 1937, 1943—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-5 Опис 1 : Справ: 1424; 1943—1980 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Фінансові та виробничі плани і звіти. Статистичні звіти. Звіти з виробничої діяльності підприємств, підпорядкованих управлінню. Акти про збитки, нанесені нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Протоколи виробничих нарад директорів і головних інженерів підприємств управління, засідань техніко-експертної та техніко-економічної рад. Титульні списки капіталовкладень. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Перспективні плани впровадження у виробництво нової техніки.
1943-1954 рр. 1955-1963 рр. 1965-1971 рр. 1972-1982 рр.
Ф.Р-5 Опис 2 : Справ: 34; 1937 р.
Накази з основної діяльності. Положення про заводи: буддеталей, бетонних виробів, деревообробний комбінат. Річні виробничі звіти підвідомчих підприємств. Протоколи виробничих нарад. Особові рахунки і списки працівників.
1937 р.
Ф.Р-5 Опис 3 : Справ: 19; 1966—1971 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани роботи. Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти. Акти ревізій діяльності комітету профспілки.
1966-1971 рр.
Фонд Опис