Фонди

Ф. Р-29. Відділ народної освіти виконавчого комітету Залізничної районної ради депутатів трудящих м.Києва.
Справ: 417; 1943—1969 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-29 Опис 1 : Справ: 417; 1943—1969 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Директивні вказівки, копії наказів міського відділу народної освіти. Звіти про діяльність відділу. Протоколи засідань опікунської ради. Фінансові звіти і кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Річні плани і звіти про роботу відділу освіти. Протоколи конференцій педагогічних працівників, нарад керівників шкіл і дошкільних закладів. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Плани семінарів заступників директорів шкіл, засідань методичних об'єднань вчителів. Відомості про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти.
1943-1949 рр. 1950-1951, 1964-1965 рр. 1965-1969 рр.
Фонд Опис