Фонди

Ф. Р-30. Відділ народної освіти виконавчого комітету Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Києва.
Справ: 880; 1943—1964 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-30 Опис 1 : Справ: 791; 1943—1964 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Плани робіт і звіти про діяльність відділу. Штатні розписи, фінансові звіти і кошториси адміністративно-господарських витрат. Протоколи засідань опікунської ради. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарів-практикумів заступників директорів шкіл, засідань методичних об'єднань вчителів. Відомості про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти.
1943-1958 рр. 1959-1964 рр.
Ф.Р-30 Опис 1-ос : Справ: 59; 1943—1958 рр.
Накази з основної діяльності. Списки педагогічних працівників району. Розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати педагогічному та адміністративно-технічному персоналу шкіл і працівникам відділу.
1943-1958 р.
Ф.Р-30 Опис 2 : Справ: 30; 1954—1958 рр.
Акти перевірки стану навчально-виховної роботи шкіл і дошкільних закладів району. Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарів-практикумів заступників директорів шкіл, засідань методичних об'єднань вчителів. Відомості про кількість учнів та їх успішність.
1954-1958 рр.
Фонд Опис