Фонди

Ф. Р-365. Київський педагогічний технікум інструкторів політехнічної праці Народного комісаріату освіти УСРР.
Справ: 342; 1930—1936 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-365 Опис 1 : Справ: 342; 1930—1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, стипендіальної комісії. Навчальні плани. Журнали успішності. Списки та особові справи студентів.
1930-1936 рр.
Фонд Опис