Фонди

Ф. Р-366. Київський технікум м'ясної промисловості Вищої ради народного господарства УСРР.
Справ: 327; 1925—1930 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-366 Опис 1 : Справ: 327; 1925—1930 рр.
Протоколи засідань предметних комісій. Особові анкети викладачів і слухачів. Копії свідоцтв випускників. Списки адміністративно-технічного та викладацького складу. Особові справи студентів.
1925-1930 рр.
Фонд Опис