Фонди

Ф. Р-421. Закритий робітничий кооператив Київської швейної фабрики ім. О. М. Горького.
Справ: 226; 1931—1935 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-421 Опис 1 : Справ: 226; 1931—1935 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Положення та інструкція про приймання учнів на навчання до кооперативного технікуму. Протоколи засідань правління, його президії, зборів уповноважених. Фінансово-торговельні плани та звіти. Прейскуранти цін. Списки та особові справи працівників.
1931-1935 рр.
Фонд Опис